Net University nākamais solis izglītībā

"Laba izglītība nenozīmē iemācīties faktus. Laba izglītība rada priekšstatu par nemainīgām vērtībām, lielākā no kurām ir prasme pašizglītoties." Šī tēze ir izlasāma Kembridžas universitātes traktātā par zinībām, tai seko labākās pasaules skolas un tā pilnībā atbilst mūsu izglītības iestādes filosofijai. Dzīve mudina cilvēkus meklēt alternatīvas mācīšanās iespējas, kuras paralēli teorijai sekmē prasmju un zināšanu apguvi. Neformālās un kompetenču izglītības galvenais mērķis ir atbalstīt alternatīvos mācību procesus, kuros iegūtās zināšanas ir praktiski pielietojamas un atmaksājas jau studiju laikā. Mēs esam jūsu gidi modernas, pieprasītas un ērti iegūstamas izglītības tirgū. Izglītības iestāde "Baltijas studiju centrs "NET UNIVERSITY"" kā koordinācijas un konsultāciju centrs darbojas neformālās un kompetenču izglītības jomā.
Uzzināt vairāk

Ieguldīt sevī vienmēr ir bijis izdevīgi

No vēsturiskiem laikiem ir uzskatīts, ka vērtīgākais ieguldijums ir tāds ieguldijums kurš veikts paša izaugsmē.

Apmācības Tiešsaitē

Ej līdzi laikam. Nākamais solis augstākajā izglītībā.

Explore

Amerikas izglītības sistēma

New Project (6)

PIRMSDIPLOMA GRĀDS

Galvenie grādi, kas tiek piešķirti pirmsdiploma pakāpē, ir grādi Associate un bakalaurs (Bachelor), kas ir visbiežāk piešķiramais augstākās izglītības grāds ASV.
New Project (4)

MAĢISTRA GRĀDS

Universitātes izglītība pēc bakalaura grāda saņemšanas ASV skaitās pēcdiploma. Maģistrs ir augstākā kvalifikācija, akadēmiskais grāds (dažās valstīs – sākotnējais zinātniskais grāds).
New Project (8)

DOKTORA GRĀDS

Doktora grāds ir augstākais zinātniskais grāds. ASV (kā arī visā pasaulē) doktora disertācijas uzrakstīšana ir nepieciešams nosacījums doktora grāda saņemšanai.

Rekomendējam